•   MẶT BẰNG TỔNG THỂ SIGNIAL QUẬN 7Vị trí căn hộ Signial tại dự án An Gia

Mặt bằng tầng điển hình